Program wsparcia

Tytuł programu:
Program Operacyjny Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” - „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013
Jako nazwa potoczna stosowane jest pojęcie "INTERREG IV A", ponieważ nazwa „INTERREG” jest znane uczestnikom programu i grupom docelowym z obszaru wsparcia, co znacznie ułatwi dostęp do programu.

Niniejszy Program Operacyjny stanowi podstawę finansowego wsparcia współpracy transgranicznej w perspektywie finansowej 2007- 2013.