Topografia systemu prac przymusowych w czasie nazizmu w Stralsundzie i Stargardzie - wspólna rekonstrukcja

Realizacja projektu: 2010-2012
Umowa dofinansowania z roku: 2010
Priorytet: 3
Koszty łączne: € 40.582,98
Dofinansowanie łączne: € 34.495,53
Strona internetowa: http://www.muzeum-stargard.pl/node/324

Krótki opis:

stan na: 04.09.2014
Celem projektu była wspólna rekonstrukcja obrazu pracy przymusowej w czasach Trzeciej Rzeszy w Stralsundzie i Stargardzie. Partnerzy projektu – Muzeum w Stargardzie i PRORA-ZENTRUM – prowadzili badania nad historią miejsc pracy przymusowej w obu miastach, korzystając przy tym z archiwów regionalnych i ponadregionalnych. Po stronie polskiej do archiwów sięgnięto po relacje byłych robotników przymusowych, powstałe krótko po II Wojnie Światowej, po stronie niemieckiej z kolei wykorzystano niezwykle wymowne rejestry meldunkowe byłych robotników przymusowych ze Stralsundu. Zarówno po polskiej, jak i po niemieckiej stronie uzyskano istotne wyniki badań, które udokumentowane zostały we wspólnej publikacji, wydanej w postaci dwóch tomów: polsko- i niemieckojęzycznego. Partnerzy regularnie spotykali się, by realizować wspólny, uzgodniony razem projekt badawczy i dzielić się na bieżąco wynikami prac. Projekt został zakończony.

Partner projektu:

Nazwa Wydatki Dofinansowanie Partner wiodący
Prora Zentrum e.V. € 31.000,00 € 26.350,00 tak
Muzeum w Stargardzie Szczecińskim € 9.582,98 € 8.145,53 nie
  • INT-09-0012_Meldeformular_1944.jpg
  • INT-09-0012_Workshop_Maerz_2010.jpg
  • INT-09-0012_Workshop_Maerz_2010_Stadtrundgang.jpg