INTERREG IV A

Witamy na stronie internetowej Programu Operacynego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” - „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 (INTERREG IV A).

Wspólnie opracowany Program Operacyjny w ramach celu EFRR Europejska Współpraca Terytorialna przyczynia się do rozwoju obszaru pogranicza i odgrywa ważną rolę w kształtowaniu współpracy polsko-niemieckiej. Program Operacyjny tworzy tak zwaną podstawę do wsparcia współpracy transgranicznej w perspektywie 2007-2013.