INTERREG IV A

Witamy na stronie internetowej Programu Operacynego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” - „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 (INTERREG IV A).

Wspólnie opracowany Program Operacyjny w ramach celu EFRR Europejska Współpraca Terytorialna przyczynia się do rozwoju obszaru pogranicza i odgrywa ważną rolę w kształtowaniu współpracy polsko-niemieckiej. Program Operacyjny tworzy tak zwaną podstawę do wsparcia współpracy transgranicznej w perspektywie 2007-2013.

Przygotowania INTERREG VA 2014-2020

Udostępnienie do publicznego wglądu i konsultacje społeczne raportu środowiskowego Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko (SOOŚ) oraz Programu Współpracy „INTERREG VA krajów związkowych Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej“ na lata 2014-2020

Poszukujemy najlepszych zdjęć przedstawiających projekty!

Wspólny Sekretariat Techniczny zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Wspólny Region – Wspólne Cele”

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w naszym konkursie fotograficznym i nadsyłania zdjęć przedstawiających projekty INTERREG IVA. W ten sposób nasz Program będzie miał swój wkład w tegoroczny „Europejski Dzień Współpracy“ (EC-Day 2014). Najlepsze zdjęcia zostaną opublikowane w kalendarzu Programu na rok 2015. Z niecierpliwością oczekujemy na Państwa pomysły!

Celem konkursu fotograficznego jest wyraziste przedstawienie efektów Programu INTERREG IVA
w następujących zakresach tematycznych projektów: gospodarka i nauka,
infrastruktura i transport, edukacja, ochrona środowiska, zdrowie, kultura.

Regulamin konkursowy oraz formularze znajdują się tutaj:

Najlepsze zdjęcia zostaną wyróżnione w dniu 22 września 2014 r. Tego dnia w ramach naszego Programu będziemy obchodzić EC-Day 2014 (Europejski Dzień Współpracy).

Więcej informacji na temat EC-Day znajdą Państwo na stronie: http://www.ecday.eu/