Dokumenty programowe

Tytuł programu:
Program Operacyjny Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” - „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013
Jako nazwa potoczna stosowane jest pojęcie "INTERREG IV A".

Tekst zatwierdzonego Programu Operacyjnego (stan z dnia 17.05.2010) można pobrać w języku niemieckim (1,1 MB) i polskim (1,2 MB).

Raport o środowisku do programu INTERREG IV A tu można pobrać także w języku niemieckim (778 kbyte) i polskim (942 kbyte).

 

Wzór umowy o dofinansowanie

Polscy partnerzy wiodące: Wzór umowy o dofinansowanie

Niemieccy partnerzy wiodące: Wzór decyzji o przyznaniu wsparcia