Program Współpracy Interreg V A 2014-2020

Obszar wsparcia

Aktualne informacje, dotyczące Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska znajdują się na stronie internetowej Programu:

http://www.interreg5a.info