Wykorzystanie szans europejskich - zapewnienie innowacyjnego kształcenia poprzez inwestycje w infrastrukturę w Euroregionie POMERANIA

Realizacja projektu: 2012-2013
Umowa dofinansowania z roku: 2011
Priorytet: 2
Koszty łączne: € 1.798.321,15
Dofinansowanie łączne: € 1.518.283,00
Strona internetowa: http://www.ekonom.kolobrzeg.pl/index.php/interreg-iv-a/int-10-0022/276-opis-projektu-nr-int-10-0022

Krótki opis:

stan na: 08.02.2013
Partnerstwo pomiędzy Związkiem Kształcenia Zawodowego Eberswalde - Związek zarejestrowany (Berufsbildungsverein Eberswalde e.V.) i Zespołem Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu istnieje od roku 1998.
Kontynuwanie dalszej współpracy pomiędzy partnerami w dziedzinie transgranicznego kształcenia i dokształcania wymaga inwestycji w infrastrukturę kształcenia na obszarze Euroregionu Pomerania.
Na terenie średniej szkoły Oberbarnimschule
w Eberswalde w ramach projektu prowadzone jest poszerzenie i dalsza rozbudowa placówki poprzez dobudowę nowej jej części w celu rozwoju innowacyjnego kształcenia transgranicznego.
Szkoła partnerska w Kołobrzegu realizuje działania skierowane na adaptację pomieszczeń i ich wyposażenie według nowego standardu, aby pogłębić i rozwinąć kształcenie praktyczne w swojej szkole.

Partner projektu:

Nazwa Wydatki Dofinansowanie Partner wiodący
Związek Kształcenia Zawodowego Eberswalde e.V. € 1.633.706,15 € 1.378.361,00 tak
Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich Kołobrzeg € 164.615,00 € 139.922,00 nie
  • INT-10-0022_Bilder_009.jpg
  • INT-10-0022_DSCN3493.jpg
  • INT-10-0022_DSCN3498.jpg
  • INT-10-0022_IMG_2573.jpg
  • INT-10-0022_IMG_2575.jpg