Fundusz Małych Projektów INTERREG IV A 2009-2011

Realizacja projektu: 2009-2013
Umowa dofinansowania z roku: 2009
Priorytet: 3
Koszty łączne: € 5.619.032,27
Dofinansowanie łączne: € 4.050.243,71
Strona internetowa: http://www.pomerania.org.pl/section/zespol-ds-naboru-i-promocji-fmp-zespol-ds-wdrazania-projektow-fmp

Krótki opis:

stan na: 14.07.2014
Celem projektu było wspieranie nowych bądź już istniejących kontaktów transgranicznych, które miały pozytywny wpływ na wzajemne porozumienie i w ten sposób przyczyniły się do tworzenia platform rozwoju stabilnej współpracy w regionie. Zrealizowane przez partnerów projektu działania wzmocniły tożsamość regionalną i przyczyniły się do lepszego, wzajemnego poznania mieszkańców pogranicza.
Projekt obejmował zarówno realizację Funduszu Małych Projektów, jak i koszty jego wdrażania.
W ramach Funduszu Małych Projektów największą liczbę zrealizowanych projektów stanowiły przedsięwzięcia kulturalne i sportowe. Zorganizowanych zostało także wiele warsztatów, seminariów czy konferencji poświęconych różnej tematyce.
Projekty dofinansowane z Funduszu Małych Projektów (FMP) beneficjenci realizowali do końca 2011 roku.
W okresie od 01.04.2009 do 31.12.2011 odbyło się 15 posiedzeń Euroregionalnego Komitetu Sterującego, podczas których zatwierdzonych zostało ponad 500 polsko-niemieckich projektów.
W okresie od 01.2012 do 06.2013 trwało rozliczanie zarówno małych projektów jak i kosztów zarządzania.
Obecnie realizacja projektu została zakończona.

Partner projektu:

Nazwa Wydatki Dofinansowanie Partner wiodący
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania € 3.716.946,77 € 2.650.108,35 tak
Związek Komunalny Europaregion Pomerania e.V. € 1.902.085,50 € 1.400.135,36 nie
  • INT-08-0004_1_szkolenie_w_Miedzyzdrojach_4-5-11-2010.jpg
  • INT-08-0004_3_szkolenie_w_Szczecinie.jpg
  • INT-08-0004_Arch-_BeneficjentaGmina_Miasto_Szczecin.jpg
  • INT-08-0004_archiwum_Gmina_Barlinek.jpg
  • INT-08-0004_SPF_Sitzung_25-05-2011_002.jpg
  • INT-08-0004_Vertragsunterzeichnung_SPF_101.jpg