Projekte

Tytuł Priorytet Realizacja projektu
Rozszerzenie rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych gminy Heringsdorf do Oczyszczalni Ścieków w Świnoujściu - odcinki budowy nr 2/2 i 2/3 1 2009-2014 Szczegóły
Budowa ścieżek rowerowych w Euroregionie Pomerania na odcinku pomiędzy m. Pilchowo i m. Tanowo do m. Bartoszewo oraz w Pasewalku w ramach koncepcji rozbudowy i połączenia ponadgranicznej sieci ścieżek rowerowych 1 2010-2015 Szczegóły
Transgraniczne Wystawy Gospodarcze w obrębie Euroregionu Pomerania 2009-2010 w Pasewalk i Gminie Police 2 2010-2010 Szczegóły
Razem jesteśmy silni – centralne muzea pomorskie wspólnie tworzą nowoczesne wystawy stałe promujące historię i kulturę Pomorza 3 2009-2013 Szczegóły
Ponadgraniczne połączenie drogowe Schwennenz-Ladenthin-Warnik-Będargowo w polsko–niemieckim obszarze rozwoju Odra – Nysa (DEPERON) 1 2010-2012 Szczegóły
Transgraniczna sieć Centrów Usług i Doradztwa (SBC) Euroregionu POMERANIA w okresie 01.03.2009 - 29.02.2012 2 2009-2012 Szczegóły
Projekt pilotażowy dotyczący uprawy winorośli i nowych roślin uprawnych w regionie Pomerania 2 2009-2014 Szczegóły
Pomorski Krajobraz Rzeczny 2 2010-2015 Szczegóły
Telemedycyna w Euroregionie POMERANIA – sieć Pomerania 2 2010-2013 Szczegóły
Transgraniczne polsko – niemieckie kształcenie zawodowe w hotelarstwie i gastronomii w Euroregionie POMERANIA 3 2009-2013 Szczegóły
Transgraniczna sieć na rzecz zapobiegania uzależnieniom w Euroregionie Pomerania 3 2009-2012 Szczegóły
Polsko-Niemiecka Orkiestra Młodzieżowa 3 2009-2012 Szczegóły
Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym 3 2009-2011 Szczegóły
Wspólny projekt inwestycyjny polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej: "Europejskie Miejsce Spotkań Prenzlau – Uckerwelle i Europejskie Centrum Spotkań Barlinek" 3 2009-2014 Szczegóły
Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno-sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz w Niemiecko-Polskim Gimnazjum w Löcknitz 3 2010-2014 Szczegóły
Utworzenie polsko-niemieckiego przedszkola w Löcknitz oraz remont przedszkola w Starym Czarnowie (Kołbacz) 3 2010-2012 Szczegóły
Fundusz Małych Projektów INTERREG IV A 2009-2011 3 2009-2013 Szczegóły
Atrakcje przyrodnicze wysp Uznam – Karsibór 1 2009-2012 Szczegóły
Organizacja Centrów Informacyjnych oraz rozbudowa infrastruktury miejsc atrakcyjnych turystycznie w miejscowościach Ziethen i Moryń dla intensywnego wykorzystania turystycznego krajobrazów ukształtowanych przez lodowiec po obu stronach Odry (Geopark Kraina Polodowcowa nad Odrą) 1 2010-2014 Szczegóły
Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) Powiatu Uecker - Randow i Gminy Police 2 2009-2013 Szczegóły
Zacieśnienie polsko-niemieckiego partnerstwa gmin poprzez budowę Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie oraz wyposażenie Niemiecko-Polskiego Centrum Kultury w Neuenkirchen 3 2009-2011 Szczegóły
Prezentacje gospodarcze na obszarze Euroregionu Pomerania w Schwedt/Oder i Koszalinie w latach 2009-2011 2 2009-2012 Szczegóły
Transgraniczne połączenie Świnoujście - Kamminke na wyspie Uznam 1 2011-2012 Szczegóły
Rozwój "Europejskiego Parku Hugonotów" w Schwedt nad Odrą i rewitalizacja Parku Przyrody "Dolina Miłości" w Zatoni Dolnej jako transgranicznych centrów kultury i wypoczynku 3 2009-2014 Szczegóły
Topografia systemu prac przymusowych w czasie nazizmu w Stralsundzie i Stargardzie - wspólna rekonstrukcja 3 2010-2012 Szczegóły
Festiwal filmowy dokumentART - przekraczanie granic 3 2011-2014 Szczegóły
Rewitalizacja i zmiana funkcji dworcόw kolejowych w Groß Schönebeck i w Drawsku Pomorskim 1 2010-2013 Szczegóły
XIV Festiwal Młodzieży Euroregionu Pomerania - Koszalin 2009 3 2009-2011 Szczegóły
"Transkultura" Pilotażowy program systemowej współpracy pomiędzy polskim i niemieckim ośrodkiem teatralnym 3 2009-2010 Szczegóły
Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brüssow, Carmzow-Wallmow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angermünde, Schwedt n. Odrą, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko-Zdrój 1 2011-2014 Szczegóły
Budowa ścieżki rowerowej Ustronie Morskie – Kołobrzeg – Dźwirzyno oraz Miasto Barth w ramach międzynarodowej nadmorskiej trasy rowerowej nr 10 1 2010-2012 Szczegóły
Transgraniczna Sieć Niemiecko-Polskich Placówek Kształcenia i Spotkań Landhof Arche Groß Pinnow – Krajnik Górny (Polska) –Landhof Liepe –Dębno (Polska) 3 2010-2014 Szczegóły
Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - edukacja ekologiczna i historia. 2 2009-2015 Szczegóły
Rozbudowa infrastruktur Centrum turystyki wodnej w Schwedt nad Odrą i budowa śródmiejskiej części Nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju transgranicznej turystyki wodnej 1 2010-2015 Szczegóły
Rozszerzenie współpracy transgranicznej poprzez wymianę wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnych metod hematologii doświadczalnej 3 2010-2013 Szczegóły
Poprawa infrastruktury komunikacyjnej na pograniczu polsko-niemieckim między Zalewem Szczecińskim a przejściem granicznym Mescherin-Gryfino 1 2010-2013 Szczegóły
Odnowa ekologiczna i rozwój turystyczno-przyrodniczy polskich i niemieckich części zlewni rzeki Odry 1 2010-2015 Szczegóły
Niemiecko-polskie imprezy kulturalne na niemieckiej i polskiej części wyspy Uznam - Uznamska Granica w dźwiękach 2009 3 2010-2011 Szczegóły
Opracowanie transgranicznego systemu wspomagania procesów decyzyjnych dla zdalnej i modelowej oceny biomasy drzewnej w lasach obszaru wsparcia POMERANIA (ForseenPOMERANIA) 2 2011-2015 Szczegóły
Transgraniczna sieć na rzecz polsko-niemieckich działań informacyjnych, doradczych i edukacyjnych w zakresie powszechnego, zrównoważonego wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Euroregionie Pomerania 2 2011-2015 Szczegóły
Wspólny projekt z wykorzystaniem potencjałów epoki lodowcowej dla geoturystyki w polsko-niemieckim geoparku "Kraina Polodowcowa nad Odrą". Wystawa w budynku młyna, budowa alei spacerowej i rekonstrukcja baszty w Trzcińsko- Zdroju oraz hala wystawowa w Stolzenhagen 1 2011-2014 Szczegóły
Dwa miejsca z historią - przebudowa, remont i rozbudowa obiektu Bastei w Stargardzie Szczecińskim oraz tworzenie funkcji muzealnych w Klasztorze Franciszkanów w Neubrandenburgu oraz Bastei w Stargardzie Szczecińskim 3 2010-2015 Szczegóły
Morze Bałtyckie - łączące wyspy, kraje, kultury i regiony przyrodnicze - wspólny polsko-niemiecki projekt w zakresie edukacji ekologicznej 1 2009-2015 Szczegóły
Niemiecko-Polskie Centrum Szkół Muzycznych Stargard Szczeciński/miasto hanzeatyckie Stralsund - zachowanie i pielęgnacja dziedzictwa kulturowego 3 2010-2014 Szczegóły
Harmonizacja i optymalizacja zarządzania siedliskami i ostojami NATURA 2000 w transgranicznym obszarze przyrodniczym Doliny Dolnej Odry 1 2011-2015 Szczegóły
Transgraniczna rozbudowa infrastruktury turystycznej sportów wodnych oraz wspólna promocja imprez kulturalnych i sportów wodnych w Uniwersyteckim Mieście Hanzeatyckim Greifswald i w Trzebieży/ Gmina Police 1 2013-2014 Szczegóły
„Pomerania” regionem modelowym ds. współpracy terytorialnej w zakresie badań przesiewowych noworodków (PomScreen) 2 2011-2015 Szczegóły
Transgraniczna promenada pomiędzy Świnoujściem a Gminą Heringsdorf 1 2010-2014 Szczegóły
Poprawa infrastruktury komunikacyjnej na pograniczu polsko-niemieckim między Zalewem Szczecińskim a przejściem granicznym Mescherin-Gryfino - etap 2: Ueckermünde, Glashütte, Grünhof, Warsin, Eggesin-Ahlbeck, most Gryfino. 1 2010-2014 Szczegóły
Poprawa infrastruktury drogowej w rejonie przygranicznym Powiatu Uckermark i Województwa Zachodniopomorskiego w rejonie przejścia granicznego Schwedt-Krajnik Dolny poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych i wojewódzkich, Etap 1: Potzlow - Środek Uckermark i Krzywin 1 2010-2015 Szczegóły
Poprawa infrastruktury drogowej w rejonie przygranicznym Powiatu Uckermark i Województwa Zachodniopomorskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych i wojewódzkich (część 2) Seehausen - Blankenburg i Żarczyn 1 2011-2015 Szczegóły
Baza turystyki żeglarskiej -Port Jachtowy Szczecin i ZeRUM Ueckermünde - na transgranicznym szlaku wodnym 1 2013-2015 Szczegóły
Zamierzenie modelowe Sieć Atrakcji POMERANIA 2 2010-2015 Szczegóły
Transgraniczne Wystawy Gospodarcze w obrębie Euroregionu Pomerania 2010/2011 w Pasewalku i Gminie Police 2 2011-2012 Szczegóły
Bramy, które łączą - renowacja Bramy Wałowej w Stargardzie Szczecińskim oraz odbudowa Bramy Młyńskiej w Bernau 3 2010-2015 Szczegóły
Fundusz Małych Projektów INTERREG IV A - kontynuacja 3 2012-2015 Szczegóły
Rozwój i promocja turystyczna godnych zachowania parków krajobrazowych - turystyka kulturoznawcza w Euroregionie Pomerania 2 2014-2015 Szczegóły
Stworzenie wspólnego polsko-niemieckiego systemu zwalczania zanieczyszczeń o dużej powierzchni na Odrze oraz zwalczania skutków innych zagrożeń na obszarze przygranicznym 1 2011-2014 Szczegóły
Wykorzystanie szans europejskich - zapewnienie innowacyjnego kształcenia poprzez inwestycje w infrastrukturę w Euroregionie POMERANIA 2 2011-2015 Szczegóły
Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing w obiektach muzealnych: OZEANEUM, Woliński Park Narodowy, Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie oraz Niemieckie Muzeum Morskie w Stralsundzie 2 2013-2015 Szczegóły
Sąsiedzi w Europie. Księstwo Pomorskie i Królestwo Polskie 1000-1648 - Budowanie tożsamości regionalnej poprzez prezentację historycznego dziedzictwa pomorskiego w Szczecinie i Greifswaldzie oraz promocja historii regionu na docelowych rynkach turystycznych (Kraków) 2 2011-2014 Szczegóły
Polsko-Niemieckie Centrum ds. Młodzieży, Edukacji i Komunikacji w związku gmin Oder-Welse i w gminach Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Wałcz 3 2014-2015 Szczegóły
Ochrona przeciwpowodziowa w Dolinie Dolnej Odry 1 2011-2015 Szczegóły
Wspólna polsko-niemiecka aranżacja wieży teatru „Uckermärkischen Bühnen” w Schwedt nad Odrą; jako symbol transgranicznej współpracy polskich i niemieckich instytucji kultury 3 2011-2013 Szczegóły
Aktualizacja Transgranicznej Koncepcji Rozwoju i Działania Euroregionu POMERANIA na lata 2014 – 2020 2 2012-2014 Szczegóły
Przystanie wraz z infrastrukturą towarzyszącą na szlakach wodnych w regionach Recknitz-Trebeltal (powiat Nordvorpommern) oraz gmina Pełczyce (Woj. Zachodniopomorskie) jak również rozbudowa schroniska młodzieżowego w gminie Grammendorf w Nehringen 1 2012-2015 Szczegóły
Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze pogranicza 01.04.2011-31.03.2014 3 2011-2014 Szczegóły
Transgraniczna sieć Centrów Usług i Doradztwa (SBC) Euroregionu POMERANIA w okresie 01.03.2012 - 28.02.2015 2 2012-2015 Szczegóły
Prezentacje gospodarcze w Euroregionie Pomerania Schwedt nad Odrą – Gryfino w latach 2012 do 2014 2 2011-2014 Szczegóły